Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí

Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày chúng ta chọn ra 36 con số đẹp nhất mà dự đoán sẽ về trong thời gian 3 ngày để theo nuôi trong chu kỳ 3 ngày. Đây là phương pháp chơi giải đặc biệt Miền Bắc hay mà nuôi lô khung 247 đã giúp nhiều bạn ăn được đề nuôi trong một thời gian dài và có lãi hàng tháng. Để chơi dàn đề 36 số khung 3 ngày chính xác nhất thì chúng ta cần phải soi cầu giải đặc biệt thật chuẩn qua đó mới sàng lọc được ra 36 con số có tỉ lệ ăn cao nhất.

Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày chính xác

Dàn đề mà chuyên gia của chúng tôi cung cấp tại trang nuôi đề khung này được nghiên cứu kỹ nên khả năng để đề nổ trong vòng 3 ngày là rất cao. Các bạn hãy nhận ngay dàn đề XSMB dưới đây và vào tiền để nuôi mỗi ngày một cách chính xác nhất để nuôi và thu tiền đều đặn trong mỗi chu kỳ nuôi nhé.

Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày

CHỐT DÀN ĐỀ 36 SỐ CHUẨN

Dàn đề ngày 28/01 –  30/01/2022 : *Chờ kết quả →
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 25/01 –  27/01/2022 : Ăn đề 59 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 18/01 –  20/01/2022 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 38
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 15/01 –  17/01/2022 : Ăn đề 21 ngày 1 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
40 41 42 43 44 45 46 47 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Dàn đề ngày 12/01 –  14/01/2022 : Trượt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 91 92 93 94 95 96 97 98
Dàn đề ngày 09/01 –  11/01/2022 : Ăn đề 14 ngày 1 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
60 61 62 63 64 65 67 68 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Dàn đề ngày 06/01 –  08/012022 : Trượt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
60 61 62 63 64 65 67 68 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Dàn đề ngày 03/01 –  05/01/2022 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18
40 41 42 43 44 45 46 46 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Dàn đề ngày 31/12 –  02/01/2022 : Ăn đề 91 ngày 1 05 ngày 2 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 55 56 57 58
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 28/12 –  30/12/2022 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 66 67
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 25/12 –  27/12/2022 : Ăn đề 36 ngày 1 97 ngày 3
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 78
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 22/12 –  24/12/2022 : Ăn đề 38 ngày 1 27 ngày 2 34 ngày 3
20 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 19/12 –  21/12/2022 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 24 25 26 27 29
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 16/12 –  18/12/2022 : Ăn đề 24 ngày 2
10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 13/12 –  15/12/2022 : Ăn đề 59 ngày 3
10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 10/12 –  12/12/2022 : Ăn đề 80 ngày 3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87
Dàn đề ngày 07/12 –  09/12/2022 : Trượt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 04/12 –  06/12/2022 : Ăn đề 07 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 01/12 –  03/12/2022 : Ăn đề 70 ngày 1 76 ngày 3
10 11 12 13 14 15 16 17 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79
Dàn đề ngày 28/11 –  30/11/2022 : Ăn đề 80 ngày 2 12 ngày 3
10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
50 51 52 53 54 55 56 57 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89
Dàn đề ngày 25/11 –  27/11/2022 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89
Dàn đề ngày 22/11 –  24/11/2022 : Trượt
20 21 22 23 24 25 26 27 28 40 41 42 43 44 45 46 47 48
50 51 52 53 54 55 56 57 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89
Dàn đề ngày 19/11 –  21/11/2022 : Trượt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 80 81 82 83 84 85 86 87
Dàn đề ngày 16/11 –  18/11/2022 : Ăn đề 78 ngày 1 76 ngày 2 92 ngày 3 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 50 51 52 53 54 55 56 57 58
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 13/11 –  15/11/2022 : Ăn đề 34 ngày 2 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 10/11 –  12/11/2022 : Ăn đề 10 ngày 1 11 ngày 3 
10 11 12 13 14 15 16 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 07/11 –  09/11/2022 : Ăn đề 65 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68
Dàn đề ngày 04/11 –  06/11/2022 : Trượt
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68
Dàn đề ngày 01/11 –  03/11/2022 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 29
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 98
Dàn đề ngày 29/10 –  31/10/2022 : Trượt
10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 98
Dàn đề ngày 26/10 –  28/10/2022 : Ăn đề 39 ngày 1
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Dàn đề ngày 23/10 –  25/10/2022 : Ăn đề 43 ngày 1 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
40 41 42 43 45 46 47 48 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Dàn đề ngày 20/10 –  22/10/2022 : Ăn đề 00 ngày 2
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 50 51 52 53 54 55 56 57
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 17/10 –  19/10/2022 : Ăn đề 77 ngày 1 53 ngày 2 79 ngày 3  
10 11 12 13 14 15 16 17 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 14/10 –  16/10/2022 : Ăn đề 74 ngày 1 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 28
60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Dàn đề ngày 11/10 –  13/10/2022 : Ăn đề 53 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 28
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Dàn đề ngày 08/10 –  10/10/2022 : Ăn đề 09 ngày 1
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 19
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 05/10 –  07/10/2022 : Ăn đề 50 ngày 2 37 ngày 3
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 55 58 59
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 02/10 –  04/10/2022 : Ăn đề 68 ngày 1
00 01 02 03 04 05 06 08 09 60 61 62 63 64 65 66 67 68
70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Dàn đề ngày 29/8 –  01/10/2022 : Ăn đề 19 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98
Dàn đề ngày 21/8 –  23/9/2022 : Ăn đề 77 ngày 2
00 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19
50 51 52 53 54 55 56 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Dàn đề ngày 18/8 –  20/9/2022 : Ăn đề 21 ngày 3
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69
Dàn đề ngày 15/8 –  17/9/2022 : Ăn đề 90 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 28
80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Dàn đề ngày 12/8 –  14/9/2022 : Ăn đề 76 ngày 2 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Dàn đề ngày 09/8 –  11/9/2022 : Ăn đề 93 ngày 1
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 95 96 97 99
Dàn đề ngày 06/8 –  08/9/2022 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 31 32 33 34 35 36 38
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 95 96 97 99
Dàn đề ngày 03/8 –  05/9/2022 : Trượt
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 29
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 98
Dàn đề ngày 31/8 –  02/9/2022 : Ăn đề 38 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 32 33 34 35 36 38 39
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 95 96 98
Dàn đề ngày 28/8 –  30/8/2022 : Ăn đề 44 ngày 1 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 32 33 34 35 36 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 70 71 72 73 74 75 76 78 79
Dàn đề ngày 25/8 –  27/8/2022 : Ăn đề 70 ngày 1 51 ngày 2 17 ngày 3 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 57 58
60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 78 79
Dàn đề ngày 22/8 –  24/8/2022 : Trượt 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 45 47 48 49
70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89
Dàn đề ngày 19/8 –  21/8/2022 : Ăn đề 03 ngày 1 11 ngày 2 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 98 99
Dàn đề ngày 16/8 –  18/8/2022 : Ăn đề 93 ngày 3
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37
70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 98 99
Dàn đề ngày 13/8 –  15/8/2022 : Ăn đề 06 ngày 1 
00 01 02 03 04 05 06 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98
Dàn đề ngày 10/8 –  12/8/2022 : Ăn đề 70 ngày 3
00 01 02 03 04 05 06 09 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78
Dàn đề ngày 07/8 –  09/8/2022 : Ăn đề 21 ngày 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78
Dàn đề ngày 04/8 –  06/8/2022 : Ăn đề 13 ngày 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 45 46 47 48
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87
Dàn đề ngày 01/8 –  03/8/2022 : Trượt 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 45 46 47 48
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 97
Dàn đề ngày 29/7 –  31/7/2022 : Ăn đề 03 ngày 1 
00 01 02 03 04 05 06 07 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 97

 

 

Vì sao anh em nên sử dụng dàn đề 36 số

Từ lâu dàn đề đề 36 số đã được coi là một trong những cách đánh lô đề hiệu quả nhất thời điểm hiện tại. Vậy ưu điểm của nó là gì? Tại sao nhiều người chơi lại thích nó? Sau đây là những ưu điểm của kiểu dàn dựng này:

 • Việc chọn tìm kiếm 36 bộ bài có thể giúp người chơi tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Người chơi không cần bỏ quá nhiều vốn mà vẫn có thể mang lại thu nhập và lợi nhuận hấp dẫn.
 • Đây là phương pháp soi cầu hiệu quả áp dụng cho cả 3 miền Bắc-Trung-Nam cho phép người chơi tham gia linh hoạt.
 • Bằng cách này, người chơi có thể giảm thiểu nhiều rủi ro và tăng khả năng thắng cược trong xổ số.Dàn đề 36 hôm nay là tập hợp những con số tiềm năng nhất được chọn lọc từ 100 số tự nhiên trong đó có 00-99.

Đây là những con số có xác suất trúng cao nhất. Người chơi có thể kết hợp các phương pháp soi cầu khác để chọn ra con số may mắn nhất trong đợt xổ số.

Điều này cho thấy yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ năng là điều cần thiết khi lựa chọn chơi dàn đề 36 số . Bởi trong số rất nhiều con số, việc chọn ra một con số có khả năng trúng cao nhất đòi hỏi sự chính xác và kỹ lưỡng.

Bên cạnh những ưu điểm trên thì một nhược điểm nhỏ của phương pháp này là lợi nhuận thu về rất ít so với những cách chơi khác. Vì bạn không có nhiều tiền để chi tiêu nên lợi nhuận bạn thu được chắc chắn không cao. Tuy nhiên, nếu biết cách nhập tiền chính xác, bạn có thể khắc phục được nhược điểm này.

 

Dàn đề 36 con cổ điển

Đối với dạng cầu đề như thế này thì khá dễ bắt. Bạn chỉ cần dựa vào vào các đầu đít của các cặp số theo quy luật:

 • Dàn đề từ 0-5: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33 , 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55. (nghĩa là, điểm bắt đầu là 0, 1, 2, 3, 4, 5 và giới hạn đuôi nhỏ hơn 5)
 • Dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại từ 1 đến 6: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44 , 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. (nghĩa là, điểm bắt đầu là 0, 1, 2, 3, 4, 5 và giới hạn đuôi nhỏ hơn 5)
 • Dàn đề từ 2 đến 7: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55 , 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77. (nghĩa là, điểm bắt đầu là 0, 1, 2, 3, 4, 5 và giới hạn đuôi nhỏ hơn 5)
 • Dàn đề từ 3 đến 8: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66 , 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88. (nghĩa là, điểm bắt đầu là 0, 1, 2, 3, 4, 5 và giới hạn đuôi nhỏ hơn 5)

 

Dàn đề 36 số theo chạm

Ngày nay, nâng cao dàn đề 36 bit bằng cách chạm vào các câu hỏi là một trong những hình thức được nhiều người chơi đánh giá cao khi lựa chọn soi cầu dàn đề 36 số. Sử dụng hình thức này, người chơi sử dụng 2 lần chạm để có được danh sách 36 số đặc biệt.

Giờ đây người chơi cũng có thể tự tạo cho mình bộ 36 lá bài sao cho vừa vặn và sau đó sử dụng 2 lần chạm đẹp nhất khi chơi xổ số.
Ví dụ: chạm vào 2, 8, chúng ta có thể tạo các đầu vào số sau: 02; 08; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 32; 38; 42; 4; 52; 58; 62; 68; 72; 78; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 92; 98.

Với cách này, người chơi có thể lựa chọn nhiều bộ số khác nhau và sử dụng chúng một cách hiệu quả khi chơi lô đề.

 

Kinh nghiệm chơi dàn đặc biệt 36 số

 • Nguồn tiền ổn định: Vì là phương pháp nuôi dàn đề 3 ngày nên quỹ tiền của bạn cần phải dày, cần tuân thủ luật chơi và tỷ lệ tiền khi chơi. Bằng cách này bạn có thể giữ vốn và tạo ra lợi nhuận.
 • Giữ tâm lý ổn định: Trong quá trình cải thiện khung số 36 khung 3 ngày, hãy nhớ giữ vững tâm lý chơi. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt nhất thay vì chơi khi bạn căng thẳng.
 • Biết đâu là điểm dừng: Như bạn đã biết, đánh lô đề dựa trên kinh nghiệm là không đủ cho sự may rủi. Nếu bạn bị kẹt ở vạch đen, bạn nên dừng lại để lưu lại tài khoản của mình và xem khi giàn khoan ổn định trở lại trước khi tiếp tục chơi.
 • Chơi đúng khung và dàn: Nuôi dàn đề 36 số thì bạn nên cần chơi đúng khung, không nên nuôi quá khung hoặc bỏ dở giữa chừng và Khi đã chọn dàn đề cần chơi hết khung, không đổi dàn đề giữa chừng.

 

Trên đây là những thông tin soi cầu 247 giúp mọi người hiểu rõ hơn về việc nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày. Nhìn chung việc nuôi dàn đề càng nhiều số thì số vốn bỏ ra sẽ nhiều hơn, nhưng tỷ lệ trúng đề cực kỳ cao. Điều này sẽ tùy thuộc vào kinh nghiệm, nhu cầu và nguồn vốn của mỗi người để có thể chọn được cho mình cách chơi hợp lý. Chúc anh em may mắn với cách chơi lô đề này nhé.

Cùng chuyên mục
soi cầu Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn Nhất
soi cầu Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chuẩn Xác
soi cầu Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Chuẩn
soi cầu Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Bất Bại
soi cầu Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 3 Ngày Chuẩn
Tags : soi cầu , dự đoán soi cầu , dàn lô 2 nháy , 3 càng , lô đề đẹp , cầu vip , xỉu chủ , bao lô , song thủ , bạch thủ , rong bach kim , du doan xsmb , rongbachkim , soi cau xsmb , soi cau mb , dự đoán xổ số miền bắc , soi cau mien phi 888 , du doan xo so , xsmb soi cau , soi cau , du doan mb , rong bạch kim , soi cầu 3 miền ,